Kvalitetkött Kalmar

På gården nära Kalmar producerar vi kvalitetkött. Djuren föds upp på ekologiskt foder från vår egen gård. Ekologiskt foder är foder som inte har besprutats med några kemiska bekämpningsmedel, det används inga GMO produkter (genmodifierade produkter) eller någon konstgödning. Ekologisk produktion har därför mindre påverkan på miljön än konventionell produktion. Att vi använder foder som odlas på våra närliggande marker gör att långa transporter minskas av foder från platser där det odlas, paketeras och säljs.

Våra djur får vara ute året om vilket håller dem både friskare och ger de möjlighet att ha sina naturliga beteenden. De har tillgång till skydd i skog och vindskydd.  Vi är anslutna till ett kontrollprogram genom Svenska Djurhälsovården som heter Utegångsdjur där det är godkänt att ha djur utan byggda vindskydd. Djuren har istället naturliga skydd som till exempel skogen. På vintern har de halmade och varma platser i skydd. Kostnaden för att vara med i programmet betalar bland annat de kontroller och veterinärbesök som genomförs varje år på gården där de undersöker att djuren mår bra. Detta är utöver de kontroller som årligen görs inom certifieringsorganen för den ekologiska produktionen.

Djuren medicineras inte i förebyggande syfte utan när de är i behov av medicinering. Som ekologiska uppfödare har vi dubbel karenstid efter behandlingar för att det inte ska finnas några rester av mediciner kvar i köttet när de slaktas.

Ekologisk produktion minskar påverkan på miljön och på ekologiska marker finns mer växter och djur än på konventionellt odlad mark. Vi främjar på så vis den biologiska mångfalden genom ekologisk produktion. Det finns till exempel många växter som är beroende av betespåverkan. Här kan du läsa mer!

Kontakta oss så hjälper vi dig

Butiken

Öppettider
Fredagar 12:00 - 18:00
Adress
Sjönäsgatan 26, 579 99 Berga
Övriga tider vänligen ring
Birgitta: 070-6444628
Evald: 070-2450673